Parkering og adgangsforhold ved Fredericia Sundhedshus

Når du besøger Fredericia Sundhedshus, så har du mulighed for at parkere rundt om hele huset, dog ikke i ombygnings perioder.

 

I sundhedshuset renoverer og bygger vi på livet løs for at passe på de eksisterende bygninger og samtidig skabe nogle gode rammer for husets aktører og gæster.
I ombygningsperioden bliver noget af parkeringsområdet desværre inddraget, både til byggeplads og nyetablering af parkeringsplads. 
Derfor har vi forslag til alternative parkeringsmuligheder, som du kan se i overblik med parkering omkring Sundhedshuset.

 

Alt parkering ved Fredericia Sundhedshus er gratis, der findes dog nogle tidsbegrænset pladser placeret ved indgang A øst og B øst, ud mod vandet, samt nogle af pladserne ved den store parkeringsplads ved indgang B vest.

 

Er du gangbesværet eller kørestolsbruger, så er der gode adgangsforhold i Fredericia Sundhedshus. Du kan finde handicapparkeringspladser på vores store parkeringsplads ved indgang A øst og B øst som du kan benytte, når du har et synligt placeret handicapparkeringskort, samt ude på Dronningensgade, hvis du vil have kort afstand til A vest.

Flextrafik og Trekant Brand har fået særlige af/pålæsningsområde ved parkeringspladsen mod øst ved indgang A øst og B øst.

Ved både Indgang A øst, Indgang B øst samt indgang D, er der kørestole, som kan lånes ved behov, husk at aflevere dem efter brug, så de næste også kan få gavn af dem.

Flere steder i huset er der elevatorer.

Har du brug for hjælp, så spørg i receptionen