Ombygningsprojekter 2020-2021

Vi arbejder på højtryk for at skabe et varmt, indbydende og flot hus til alle, som kommer i huset.
Du er velkommen til at læse om alle ombygningsprojekterne.

Billede af de originale elevatorer i Bygning C som udskiftes til nye
Udskiftning af elevatorer

August 2020 - Marts 2021

I bygning C og B skal tre af de eksisterende elevatorer udskiftes til nye elevatorer. Det skal ske for at imødekomme det stødt stigende antal besøgende i bygningen, der for de flestes vedkommende betyder en tur op på de øvrige etager.
Elevatorerne udskiftes i etaper, således flest mulige elevatorer er i drift løbende.

Billede af de originale elevatorer i Bygning C som udskiftes til nye
Udskiftning af elevatorer

August 2020 - Marts 2021

I bygning C og B skal tre af de eksisterende elevatorer udskiftes til nye elevatorer. Det skal ske for at imødekomme det stødt stigende antal besøgende i bygningen, der for de flestes vedkommende betyder en tur op på de øvrige etager.
Elevatorerne udskiftes i etaper, således flest mulige elevatorer er i drift løbende.

Billede af renoveringsplan ved hovedindgangen
Renoveringsprojekt foran hovedindgangen

November 2020 - Marts 2021

Indgang A mod Dronningensgade er lukket, og vi henviser til indgang A mod øst.

De eksisterende belægninger erstattes af nye, hvor forholdene for f.eks. de svagtseende også forbedres. Der laves også forbedringer på belysningen og beplantning, samt etablering af et af- og pålæsningsområde ved Dronningensgade.

Billede af renoveringsplan ved hovedindgangen
Renoveringsprojekt foran hovedindgangen

November 2020 - Marts 2021

Indgang A mod Dronningensgade er lukket, og vi henviser til indgang A mod øst.

De eksisterende belægninger erstattes af nye, hvor forholdene for f.eks. de svagtseende også forbedres. Der laves også forbedringer på belysningen og beplantning, samt etablering af et af- og pålæsningsområde ved Dronningensgade.

Udendørs billede af Indgang A mod Dronningensgade
Karruseldør indsættes ved Indgang A mod Dronningensgade

December 2020 - Marts 2021

Den eksisterende skydedør ved Indgang A mod Dronningensgade udskiftes til karruseldør for at mindske de trækgener i hele stueplan, som der er i dag, særligt i de kolde tider.

Udendørs billede af Indgang A mod Dronningensgade
Karruseldør indsættes ved Indgang A mod Dronningensgade

December 2020 - Marts 2021

Den eksisterende skydedør ved Indgang A mod Dronningensgade udskiftes til karruseldør for at mindske de trækgener i hele stueplan, som der er i dag, særligt i de kolde tider.

Billede af gangareal fra sygehusets tid
Ombygning af bygning B stueetagen

December 2020 - Juni 2021

Der er begrænset adgang til huset via indgang B grundet ombygningen. Læs HER hvilken indgang du skal benytte.

Bygning B stueetagen renoveres ved 1. etape (gangarealet inkl. lokaler) og skal herefter indeholde Blodprøvetagning/EKG, Mammografi og Sygeplejeklinikken.

Billede af gangareal fra sygehusets tid
Ombygning af bygning B stueetagen

December 2020 - Juni 2021

Der er begrænset adgang til huset via indgang B grundet ombygningen. Læs HER hvilken indgang du skal benytte.

Bygning B stueetagen renoveres ved 1. etape (gangarealet inkl. lokaler) og skal herefter indeholde Blodprøvetagning/EKG, Mammografi og Sygeplejeklinikken.