Ombygningsprojekter 2020-2021

Vi arbejder på højtryk for at skabe et varmt, indbydende og flot hus til alle, som kommer i huset.
Du er velkommen til at læse om alle ombygningsprojekterne.

Billede af varmtvandsbassin i sundhedshuset
Renovering af varmtvandsbassin og omklædningsfaciliteter

juni-oktober 2020

De eksisterende omklædningsfaciliteter udvides og moderniseres med nye bade, omklædningsfaciliteter og forbedring af handicapfaciliteter. De tekniske installationer optimeres.
Selve rummet med bassinet renoveres med nye lofter, belysning, maling og en væg nede i bassinet fjernes.

Billede af varmtvandsbassin i sundhedshuset
Renovering af varmtvandsbassin og omklædningsfaciliteter

juni-oktober 2020

De eksisterende omklædningsfaciliteter udvides og moderniseres med nye bade, omklædningsfaciliteter og forbedring af handicapfaciliteter. De tekniske installationer optimeres.
Selve rummet med bassinet renoveres med nye lofter, belysning, maling og en væg nede i bassinet fjernes.

Billede af parkeringsskilt udenfor ved sundhedshuset
Parkeringsplads og nyt aktivitetsområde mod øst

juni-oktober 2020

P-pladsen mod øst (Østerstrand) skal renoveres for at forbedre forholdene for primært gangbesværede og flextrafik.
Der etableres ny asfaltbelægning, gangstier, belysning m.m.
På området foran selve hovedindgangen mod øst
skal der etableres et kombineret lege-, opholds- og genoptræningsområde.

Billede af parkeringsskilt udenfor ved sundhedshuset
Parkeringsplads og nyt aktivitetsområde mod øst

juni-oktober 2020

P-pladsen mod øst (Østerstrand) skal renoveres for at forbedre forholdene for primært gangbesværede og flextrafik.
Der etableres ny asfaltbelægning, gangstier, belysning m.m.
På området foran selve hovedindgangen mod øst
skal der etableres et kombineret lege-, opholds- og genoptræningsområde.

Billede af kloakdæksel
Etablering af nyt kloaksystem

juni-oktober 2020

I bygningsafsnit B og C er kloaksystemet nedslidt og skal udskiftes/renoveres. Det indebærer at gulvarealerne i kælderetagen brydes op og de gamle rør udbedres. Efterfølgende støbes et nyt betongulv som afsluttes med en malerbehandling.

Billede af kloakdæksel
Etablering af nyt kloaksystem

juni-oktober 2020

I bygningsafsnit B og C er kloaksystemet nedslidt og skal udskiftes/renoveres. Det indebærer at gulvarealerne i kælderetagen brydes op og de gamle rør udbedres. Efterfølgende støbes et nyt betongulv som afsluttes med en malerbehandling.

Nye belægninger foran hovedindgangen mod vest
Ombygning af bygningsafsnit B, stueetagen
Udskiftning af elevatorer
Se flere Se mindre