Kommende aktører i huset

Fredericia Sundhedshus er et stort hus, og det tager tid at forvandle det gamle sygehus til et nyt og moderne sundhedshus.
Vi er godt i gang med forvandlingen, men der er stadig lidt vej endnu.

Mange af aktørerne er allerede flyttet ind i Sundhedshuset, mens andre endnu venter på, at det bliver deres tur.

Vi forventer, at Fredericia Sundhedshus står helt færdigt i 2023.
Inden da skal vi have renoveret lokaler til endnu flere spændende aktører.
I de kommende år byder vi velkommen til:

Flere kommunale aktører

  • Socialpsykiatri
  • Voksne-socialtilbud

Flere regionale aktører

  • Lokalpsykiatri
  • Mammografiscreeningsenhed

Flere private aktører

  • Kiropraktor
  • Speciallæge

Flere frivillige aktører

  • Frivilligcenteret
  • Patientforeninger

Fælles faciliteter

  • Borger og produktionskøkken
  • Kantine/Café