Fredericia Sund By

Fredericia er på mange måder en by i udvikling, og vores ønske er, at vi sammen kan skabe en bevægelse, som flytter os fra der, hvor vi er nu og til et sted, hvor sundhed og trivsel er lige for alle.

Hvor sundhed og trivsel er i centrum af diskussioner på alle niveauer, og hvor sundhed ikke blot handler om fraværet af sygdom, men i ligeså høj grad om generel fysisk og psykisk trivsel. Vi vil gerne sætte skub i en større sundhedsudvikling, som så mange som muligt tager del i.

I Fredericia arbejder vi ud fra ønsket om, at der i vores kommune skal være plads til, at alle trives og har mulighed for et godt liv. Denne opgave er imidlertid ikke én, som vi kan løfte alene, tværtimod. Derfor inviterer vi alle til at være med via mikro-partnerskaber der, hvor I står, og der hvor I er. Som mikro-partner arbejder man med sundhed i ordets bredeste forstand. Det betyder også, at mikropartnerne arbejder forskelligt og ud fra deres helt eget ståsted. Nogle mikropartnere har et stort fokusområde og gør en indsats for en stor målgruppe. Andre tager udgangspunkt i deres helt nære område og gør en forskel for en mindre gruppe af mennesker.

I februar 2018 blev vi optaget i WHO Healthy Cities Network som det femte medlem i Danmark. Healthy Cities Network består af et netværk af udvalgte europæiske byer, som samarbejder på kryds og tværs om to overordnede mål, nemlig

  • at fremme sundhed i bredeste forstand samt reducere ulighed i sundhed
  • at forbedre lederskab og fremme borgerdeltagelse på sundhedsområdet

 

Du kan læse mere om Fredericia Sund By her