Lidt historie

Fredericia Sygehus, beliggende i Fredericias centrum ud mod Østerstrand, er bygget af flere omgange. Den ældste nuværende bygning er fra 1921, men der har været sygehus på forskellige lokaliteter i byen siden 1749. I perioder dog kun åbnet for det militære personel i byen. Der kom tilføjelser og udbygninger i 1959-1964 og senest i 2001.

I 2003 blev Fredericia Sygehus til en del af det fusionerede Fredericia og Kolding Sygehuse. Fra 2008 blev Fredericia Sygehus til Sygehus Lillebælt sammen med sygehusene i Middelfart, Vejle og Give.

 

Fra Sygehus til Sundhedshus

Regionen besluttede i 2008 at nedlægge funktionerne på Fredericia Sygehus. Fredericia Kommune og Region Syddanmark har siden den gang haft en dialog om, hvad der skulle ske med bygningerne og med de nære sundhedstilbud. Vi har haft sundhedshus i Fredericia siden 1. december 2016, hvor Fredericia Kommune overtog bygningerne fra regionen.

Grunden til at Fredericia Kommune traf beslutningen om at købe bygningerne og etablere et sundhedshus var, at vi så, at et sundhedshus kunne blive løsningen på en række af de udfordringer, vi stod i og overfor, bla. i forhold til;

 • De nære sundhedstilbud, så vi fortsat kan have lokale sundhedstilbud af høj faglig kvalitet tæt på borgerne, bakket op at specialiseret behandling på sygehusene.
 • Nytænkning og nye fællesskaber, der bidrager til at udvikle og afprøve mere integrerede og sammenhængende sundhedstilbud.
 • Faglighed og effekt.
 • Synergi og forbedrede arbejdsgange og sundhedseffekter, så vi tænker vores arbejdsfunktioner på en ny måde og skaber nye samarbejdsrelationen.
 • Empowerment og civilsamfund, vi kan skabe et naturligt samlingssted, med plads til eget ansvar og rum til nye tiltag.
 • Udsyn og samarbejde med andre aktører på kultur-, fritids- , arbejdsmarked-, social- og sundhedsområdet.

 

Kort om Fredericia Sundhedshus

 • 27.000m2 bygningsmasse
 • Grunden udgør et areal på 34.000 m2
 • 11 meget forskellige bygninger, både i størrelse, alder og arkitektonisk stil
 • Bygningerne er fra 1886 til 2007
 • Fantastisk placering ved Østerstrand og Lillebælt
 • Kommunale, regionale, private og frivillige aktører