Fredericia Sundhedshus - Et laboratorie for nye velfærdsløsninger

En af visionerne bag Fredericia Sundhedshus er, at det skal være et laboratorie for nye velfærdsløsninger, hvor vi bygger bro mellem fagligheder og sektorer.

 

Fredericia Sundhedshus er et fælles hus mellem Fredericia Kommune, Region Syddanmark, private aktører og frivillige med fokus på det, der giver mest værdi for borgerne, deres sundhed og livskvalitet. 

 

Alle aktørerne i Sundhedshuset er forskellige, og de har deres egne sundhedstilbud til borgerne. Men aktørerne er også fælles om at skabe nye sundhedstilbud sammen. Når aktørerne sammen skaber nye sundhedstilbud, så er det ud fra en tanke om, at vi med fælles kræfter løfter mere, og derved vinder vi mere ved den samlede og koordinerede indsats end ved den enkelte aktørs egen indsats. 

 

Derfor er Fredericia Sundhedshus et laboratorium for velfærdsløsninger. Et laboratorie hvor vi sammen tør tænke nye tanker, og hvor vi ikke venter på at andre kommer med en plan til os. Vi kender måske vores ønskescenarie, men vi er endnu ikke sikre på den endelig vej eller på tidsperspektivet. Med laboratorietankegangen kan vi sammen sætte gang i nye prøvehandlinger, som vi løbende kan ændre på. 

 

Forebyggelse og tidlig indsats er nøgleord, og vi gør det med et afsæt i det brede sundhedsbegreb, hvor både den fysiske, psykiske og sociale sundhed er vigtig. 

 

Læs mere om nogle af de fælles sundhedstilbud, som er udviklet i fællesskab mellem aktørerne i Sundhedshuset.