Ombygning og renovering tager tid

Fredericia Sundhedshus er et stort hus, og det tager tid at forvandle det gamle Sygehus til et nyt og moderne Sundhedshus. Vi er godt i gang med forvandlingen, men der er stadig lidt vej endnu.

Mange af aktørerne er allerede flyttet ind i Sundhedshuset, mens andre endnu venter på, at det bliver deres tur.

Vi forventer, at Fredericia Sundhedshus står helt færdigt i 2023. Inden da skal vi have renoveret lokaler til endnu flere spændende aktører. Bla. skal vi have gjort klar til;

 

Flere kommunale aktører

 • Socialpsykiatri
 • Voksne-socialtilbud

 

Flere regionale aktører

 • Lokalpsykiatri
 • Mammografiscreeningsenhed

 

Flere private aktører

 • Kiropraktor
 • Speciallæge

 

Flere frivillige aktører

 • Frivilligcenteret
 • Patientforeninger

 

Fælles faciliteter

 • Elevatorerne udskiftes/istandsættes
 • Nye kloaker
 • Borger og produktionskøkken
 • Kantine/Café